در ست کردن لباس ها ، رنگ ها چه کمکی به ما میکنند؟

دنیای رنگ ها در پوشاک

 

در صنعت مد و پوشاک رنگ های بسیار متنوعی وجود دارد که باعث جذابیت محصولات تولیدی این صنعت شده است

تنوع و تعداد بسیار بالای رنگ ها و ترکیب رنگ ها موجب شده است که برای هر کدام از آن ها کد هایی تعریف شده است که در تمام دنیا

این کد ها عدد هایی یکسانی هستند و مشخصه هر رنگ یکی از این کد ها است.

پارس ردا در این مقاله شما را با رنگ ها و ترکیب رنگ ها آشنا میکند.

 

دسته بندی رنگ ها:

رنگ ها به دو دسته کلی رنگ های اولیه و رنگ های ثانویه تقسیم بندی میشوند.

رنگ های اولیه: عبارتند از رنگ زرد ، قرمز و آبی

این دسته از رنگ ها از ترکیب هیچ رنگ دیگری تشکیل نمیشود و خالص هستند به همین علت به آن ها رنگ های اولیه و یا پایه میگویند.

رنگ های ثانویه: بنفش ، نارنجی ، سبز و….

رنگ های ثانویه از ترکیب نسبت های مشخصی از رنگ های دیگر به وجود می آیند.

اگر رنگ ها با نسبت های متفاوتی با هم ترکیب شوند ، طیف عظیمی از رنگ ها را به وجود می آورند که شامل میلیون ها رنگ میشود.

دایره رنگ ها-پارس ردا

فهرست اصلی